Select Page

MANIFEST DEL CASAL POPULAR EL REBOTIM

Un rebotim és un brot tendre que es talla del tronc per a que no competeixi amb l’arbre principal. El Casal Popular el Rebotim es presenta com aquest brot que inicia el seu camí independent de l’arbre principal, clavant sòlidament les seves arrels per a créixer amb força. Nosaltres no volem competir; volem cooperar i créixer fent camí a Vila-seca.

Volem ser un projecte autònom i independent. Creiem fermament que l’autogestió resulta la millor manera de posar en valor la importància de la democràcia directa i la participació,  implicant així a tots els seus socis i sòcies en la gestió del projecte.

Volem impulsar la creació d’un un espai d’àmplia utilitat social. La nostra vocació és esdevenir un veritable lloc de referència per a persones i col·lectius locals que, malgrat puguin provenir de diferents trajectòries, tradicions associatives o creences, comparteixin un inequívoc compromís per la millora del nostre entorn. Un espai plural, integrador i obert a la participació de totes les persones que vulguin sumar-se a treballar per la transformació social i la ruptura amb el model actual.

El nostre objectiu principal és ser una eina de dinamització de la vida social vila-secana mitjançant la organització d’activitats que, partint d’una perspectiva crítica amb l’actual estat de les coses, puguin resultar d’interès públic i ajudin a plantejar alternatives basades en lacooperació i la igualtat en àmbits com la formació, la cultura, el lleure o l’economia.

Entenem com absolutament cabdal l’establiment de sinèrgies i dinàmiques de treball conjuntes amb la resta de col·lectius locals. El propòsit del Rebotim és el d’arrelar al nostre municipi i fer xarxa, i per això, volem col·laborar plenament amb totes les entitats amb qui puguem compartir l’objectiu de reforçar el teixit associatiu i la cohesió social del nostre poble. Ens proposem ser un node de connexió entre diferents associacions ja existents i un motor per a la creació de noves realitats organitzatives.

Aquest és el projecte del Rebotim; del brot tallat que s’aparta de l’arbre principal per crear-ne un de nou. Només a través de la participació popular ho aconseguirem. Per això, si comparteixes el nostre missatge, vine i ajuda’ns a germinar!

Els 10 objectius principals del projecte del Casal Popular el Rebotim són:

1 - Dinamitzar la vida social ...

1 – Dinamitzar la vida social i cultural vila-secana mitjançant la organització d’activitats que, partint d’una perspectiva crítica amb l’actual estat de les coses, aconsegueixin promoure missatges i valors alternatius als actualment dominants.

2 - Crear un espai que esdevingui ...

2 – Crear un espai que esdevingui un veritable lloc de referència per a persones i entitats locals que, malgrat puguin provenir de diferents trajectòries, tradicions associatives o creences, comparteixin un inequívoc compromís social per la millora del nostre entorn i la transformació social.

3 - Esdevenir un espai d'educació ...

3 – Esdevenir un espai d’educació popular, gaudi, socialització i transmissió de valors.

4 - Ser un motor per la creació de ...

4 – Ser un motor per la creació de noves associacions, i alhora, ser el node de connexió entre diferents associacions ja existents i les de nova creació. Establir vincles de col·laboració i sinèrgies entre les associacions i entitats del poble per a fomentar l’arrelament, la cohesió i el teixit social de base.

5 - Esdevenir un espai de difusió ...

5 – Esdevenir un espai de difusió i canalització de reivindicacions i lluites socials, tant de l’entorn immediat com més ampli, que responguin als valors intrínsecs del casal.

6 - Impulsar l'organització col·lectiva ...

6 – Impulsar l’organització col·lectiva i el treball en xarxa com a força política per generar
accions transformadores des de l’àmbit local.

7 - Establir l’autogestió i l'autonomia ...

7 – Establir l’autogestió i l’autonomia com a bases del projecte i difondre aquesta metodologia de gestió a l’entorn immediat i al conjunt de la societat.

8 - Reivindicar i impulsar l’espai públic ...

8 – Reivindicar i impulsar l’espai públic com a espai de socialització i de trobada comuns.

9 - Fomentar el cooperativisme ...

9 – Fomentar el cooperativisme, l’economia social i solidària i donar a conèixer alternatives econòmiques i de consum al model vigent.

10 - Ser una referència d’oci ...

10 – Ser una referència d’oci alternatiu al municipi i al territori.