Select Page

El Karate-do és un art marcial modern originari d’Okinawa, al sud del Japó. El seu nom, que significa “el camí de la ma buida”, expressa la importància que té el rerefons filosòfic i ètic en la pràctica de la disciplina.

Justament, aquesta síntesis entre esforç físic i creixement interior han fet del karate un dels arts marcials més populars des de fa anys.

Si vols iniciar-te en una disciplina que entrena, des dels valors de l’esportivitat, capacitats físiques com la velocitat, la coordinació i precisió, i qualitats mentals com la voluntat, l’autocontrol i la integritat, vine a les classes de karate de l’escola Sentoki que es faran al Casal popular el rebotim els dimarts i dijous.

Apunta’t ja i aprèn karate de la mà d’un mestre cinturó negre  4t dan!

 

I ara també karate infantil i juvenil!

 

Condicions de conformitat

Protecció de dades

1- D’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, consentiu que les dades facilitades en aquest formulari siguin usades per a la confecció d’una base de dades interna de la qual n’és responsable l’Associació el Rebotim. L’ús d’aquestes dades quedarà restringit a l’enviament d’informació relativa a les activitats promogudes per la dita associació. Aquestes dades poden corregir-se, modificar-se o ser cancel·lades a través de l’enviament d’un correu a l’adreça info@elrebotim.cat.

Condicions econòmiques

2- Accepteu que les donacions en efectiu hauran d’efectuar-se la primera setmana de cada mes, podent-se fer efectiu un donatiu per a un període superior al mensual. Així mateix, les donacions fetes de forma domiciliada seran efectuades entre el dia 1 i el 5 de cada mes. El dret a participar a l’activitat de karate queda subjecte haver realitzat la donació mensual acordada.

Ús cívic de l'espai

3- Us comprometeu a abonar l’import de qualsevol desperfecte que pateixi la sala, el mobiliari o l’equipament que allà s’hi trobi.

Compromís de participació

4- La interrupció de la participació en l’activitat durant un mes comportarà haver d’inscriure’s de nou amb tot el que això comporta. Tanmateix, si durant els mesos d’estiu s’acorda no realitzar l’activitat, existirà la possibilitat de reduir la donació per tal de mantenir la plaça quan l’activitat es reprengui.

Organització dels grups i horaris

5- L’activitat es realitzarà els dimarts i dijous en dos grups de 15 persones com a màxim, l’horari dels quals es concretarà en funció del nombre de gent apuntada. Per tant, existeix la possibilitat de que no hi hagi quòrum per poder organitzar un grup adequat a  les característiques de la persona que omple el formulari. Si aquest fos el cas, es vetllarà per poder impulsar un nou grup i s’avisarà a la persona interessada tan bon punt això sigui possible.