Select Page

Arrela’t al rebotim

Un rebotim és un brot tendre que es talla del tronc per a que no competeixi amb l’arbre principal. El Casal Popular el Rebotim es presenta com aquest brot que inicia el seu camí independent de l’arbre principal, clavant sòlidament les seves arrels per a créixer amb força. Nosaltres no volem competir; volem cooperar i créixer fent camí a Vila-seca.

Volem ser un projecte autònom i independent. Creiem fermament que l’autogestió resulta la millor manera de posar en valor la importància de la democràcia directa i la participació. Un espai plural, integrador i obert a la participació de totes les persones que vulguin sumar-se a treballar per la transformació social i la ruptura amb el model actual. Ens ajudes?

Volem ser un espai d’àmplia utilitat social. La nostra vocació és esdevenir un veritable lloc de referència per a persones i col·lectius locals que, malgrat puguin provenir de diferents trajectòries, tradicions associatives o creences, comparteixin un inequívoc compromís per la millora del nostre entorn. Ens ajudes?

Un dels nostres objectius principals és ser una eina de dinamització de la vida social vila-secana mitjançant la organització d’activitats que, partint d’una perspectiva crítica amb l’actual estat de les coses, aconsegueixin promoure missatges i valors alternatius als actualment dominants. Ens ajudes?